Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Sbormistři


Mgr. Jindřiška Bohatová

Umělecká vedoucí Puellae cantantes v letech 1985 - 2010 a sbormistryně koncertního sboru. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se intenzivněji začala věnovat sborové práci pod vedením Prof. PhDr. Tomáše Fialy a poprvé vedla dětský pěvecký kolektiv. V roce 1985 převzala vedení školního sboru Plamínek a postupně přepracovala celou koncepci jeho práce s cílem přeměnit jej ve sbor výběrový. Pod jejím vedením se sbor vypracoval a dosáhl řady úspěchů na domácích i zahraničních podiích. V roce 2010 u příležitosti 40. výročí založení sboru předala umělecké vedení svému synovi Romanu Pallasovi.

MgA. Roman Pallas

Vystudoval hru na klavír na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Mgr. Hany Turkové a skladbu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivany Loudové. Jako sbormistr začal s koncertním sborem pracovat v roce 1997, do té doby byl již od roku 1991 jeho korepetitorem. Od roku 2002 je též sbormistrem nejstaršího přípravného sboru Modrásci. Působí jako pedagog na teplické konzervatoři a Základní umělecké škole v Litoměřicích, jako klavírista a skladatel spolupracuje s předními českými interprety a soubory. Je členem Umělecké besedy. V současné době je posluchačem doktorského studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Mgr. Saša Pallasová

Vystudovala hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a klavírní hru na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Mgr. Hany Turkové. S koncertním sborem pracuje od roku 1998 jako hlasová poradkyně a současně převzala část korepetic, od roku 2002 je také sbormistryní přípravného sboru Modrásci. Vyučuje klavírní hru na Základní umělecké škole v Litoměřicích, je spoluzakladatelkou a lektorkou ojedinělé Klavírní školičky, kterou zřizuje PAN o. s.Asistentky

Mgr. Blanka Švihlíková - Barvičky
Pavla Fišerová - Pampelišky, Sedmikrásky

Barbora Hylánová - volnočasové aktivity (sborové tábory, soustředění)