Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Středa, 15 Září 2021 00:10)

 

Modrásci - aktuální noty 2021/2022

Odkaz na složku s notami Modrásků:

https://www.dropbox.com/sh/czthff5uo2xr7zn/AAA3Uci4g9yACCdyoZOUsoM5a?dl=0

18.9. budou Modrásci zpívat na Vinobraní:

Viva la musica - Černé oči - Hojačky - Clap snap - Ptačí koncert

Cvičné video na Double trouble:

https://youtu.be/_hQN-pOfudU

Aktualizováno (Pátek, 03 Září 2021 20:54)

 

PC - aktuální informace

31.3. - 6.4.2022
Zájezd Puellae cantantes do Francie
- účast na festivalu dětských sborů v Lyonu
- koncerty v okolí
Předběžná přihláška a dotazník k vyplnění zde

21. - 22.5.2022
Svátky písní Olomouc (jubilejní 50. ročník - nesoutěžní)

1. - 12.8.2022
Letní soustředění ve Lhotsku
- 9. - 11.8. proběhne opět workshop s Ditou KosmákovouAktuální noty ke stažení


Aktualizováno (Středa, 19 Leden 2022 01:15)

 

Sborový řád

  1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
  2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
  3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
  4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
  5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
  6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
  7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
  8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
  9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 
Více článků...