Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Modrásci - jarní akce 2022


 • 28.3. 18.00 Koncert Sedmikrásek, Modrásků, Puellae cantantes (Varhanní sál ZŠ B. Němcové 2) + schůzka rodičů
 • 1.4. není zkouška
 • 7.4. vyjímečná dopolední zkouška 8.00 - 10.00 
 • 8.4. Krajská sborová soutěžní přehlídka (dopoledne ZŠ. B. Němcové)
 • 10.4. Celostátní sborová soutěž Zahrada písní Praha- odjezd 9.30, návrat cca 16.30, cena 300 Kč (doprava minibus + 2x auto, zápisné) - prosíme o včasné zaplacení do 8.4., počítáme s účastí všech Modrásků


Aktualizováno (Úterý, 22 Březen 2022 11:48)

 

Modrásci - aktuální noty 2021/2022

Odkaz na složku s notami Modrásků:

https://www.dropbox.com/sh/czthff5uo2xr7zn/AAA3Uci4g9yACCdyoZOUsoM5a?dl=0

18.9. budou Modrásci zpívat na Vinobraní:

Viva la musica - Černé oči - Hojačky - Clap snap - Ptačí koncert

Cvičné video na Double trouble:

https://youtu.be/_hQN-pOfudU

Aktualizováno (Pátek, 03 Září 2021 20:54)

 

PC - aktuální informace

10. 6. 2022 / 21:00 - 22:00
Litoměřice, kostel Všech svatých

NOC KOSTELŮ
- vystoupíme společně se sborem Singing Friends
- sraz ve 20:30 před kostelem
- oblečení: černý spodek (sukně / kalhoty) + "deka"


19. 6. 2022 / 11:15 - 11:30
Litoměřice, Zahrada Čech

VYSTOUPENÍ NA SENIOR FESTU
- krátké vystoupení pro seniory
- oblečení: sborové tričko v elegantní kombinaci (dlouhý spodek, ne kraťasy)
- čas a místo srazu si upřesníme na zkoušce před akcí a dáme na vědomí přes WhatsApp / Messenger


5. 8. 2022
Litoměřice, Mírové náměstí

VELKÝ LETNÍ KONCERT
se sólisty, sbory a Severočeskou filharmonií Teplice
- budeme se podílet provedením některých skladeb z našeho repertoáru
- nácvik proběhne v první části našeho letního soustředění
- v den koncertu (odpoledne a večer) budeme pravděpodobně potřebovat pomoc rodičů s odvozem dětí ze Lhotska na koncert a zpět
- koncertní oblečení si připravíme před odjezdem na soustředění (čas a místo upřesníme)1. - 12.8.2022 (Puellae cantantes)
1. - 8. 8. 2022 (Modrásci, Barvičky)

Letní sborový tábor ve Lhotsku
- 9. - 11.8. proběhne opět workshop s Ditou Kosmákovou

Závazná přihláška k vyplnění

Vyplněním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:

vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdaná nejpozději do 28.2.2022
výše poplatku je podle délky pobytu 2.900 nebo 3.900 Kč, podle příslušných předpisů může na soustředění přispět zaměstnavatel, odborová organizace či sociální odbor MěÚ
V případě, že dítěti bude hradit soustředění zaměstnavatel zákonného zástupce, donese objednávku od zaměstnavatele s fakturačními údaji a textem, který bude požadovat na faktuře
nevratná záloha ve výši: 500 Kč musí být uhrazena spolu s přihláškou nejpozději do 28.2.2022 v hotovosti pí. Vorlíčkové nebo převodem na účet, zbytek ceny nejpozději do 30.06.2022 – na pozdější úhrady nebude brán zřetel

storno podmínky se řídí podmínkami ubytovatele: 45 - 21 dnů - 50%, 20 - 4 dny - 80%, 3 dny a méně - 100%
na účastníky soustředění se vztahuje schválený řád a denní režim
pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí jsou možné pouze po dohodě s vedením soustředění, poplatek však nebude krácen – výjimka je onemocnění dítěte

rodiče i dítě souhlasí se zveřejněním pořízených fotografií v kronice, webových stránkách sboru a s archivací fotografií pro prezentaci a propagaci sboru
Při případném lékařském ošetření dítěte rodiče (zákonný zástupce) souhlasí s dodatečnou úhradou lékařských poplatků

Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na soustředění, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

Pokyny pro platbu převodem:

Číslo účtu: 94-3513210277/0100
V
ariabilní symbol: rodné číslo dítěte
Specifický symbol: 5555
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte + Lhotsko
2020 


Aktuální noty ke stažení


Aktualizováno (Středa, 08 Červen 2022 14:29)

 

Sborový řád

 1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
 2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
 3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
 4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
 5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
 6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
 7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
 8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
 9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 
Více článků...