Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

PC - aktuální informace

Tříkrálový koncert
6. ledna 2023 / kostel Všech svatých, Litoměřice

 • začátek v 19:15
 • předpokládaný konec do 20:30
 • oblečení: přiměřeně počasí a prostředí (leden - kostel), tmavý spodek (kalhoty, sukně) + sborová "deka" a placka na sepnutí
 • sraz v 19:00 u kostela, zkoušet na místě nebudeme
 • pravidelná odpolední zkouška proběhne beze změny
 • Program: Pueri Hebraeorum, Když jsi v štěstí, Rorando coeli, Seal Lullaby, Mary Did You Know, Glorious


Letní sborový tábor 2023

Místo konání: Lhotsko
Termín (Barvičky, Modrásci): 30. 7. - 6. 8. 2023
Termín (Puellae cantantes): 30. 7. - 10. 8. 2023

V první, společné části tábora proběhne celotáborová hra, ve druhé části workshop s Ditou Kosmákovou.

Přihlášky budou otevřeny na začátku roku 2023, a to pouze on-line.Aktuální noty ke stažení

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Pondělí, 02 Leden 2023 16:57)

 

Sborový řád

 1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
 2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
 3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
 4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
 5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
 6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
 7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
 8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
 9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 

Rozvrh zkoušek sborů 2021/2022


 • PAMPELIŠKY: úterý 15:30 - 16:15, 1. setkání 7.9.
 • SEDMIKRÁSKY: středa 14:15 - 15:00, 1. setkání 8.9.
 • BARVIČKY: středa 14:00 - 15.30, 1. setkání 8.9.
 • MODRÁSCI: středa 15:15 - 16:15, pátek 13:30 - 14:30, 1. setkání 3.9.
 • PUELLAE CANTANTES: středa 15:15 - 16:45, pátek 14:45 - 16:45
1. setkání 3.9.


1. setkání sborů proběhnou z důvodu screeningového testování na školním dvoře ZŠ B. Němcové 2 či v rámci jednotlivých družin. Učebny budou upřesněny.

18. září vystoupí Modrásci a Puelky od 12.00 na divadelní venkovní scéně litoměřického Vinobraní.

Zápis do přípravných sborů bude probíhat již od prvního týdne v září.Přijďte kdykoliv v časech zkoušek přípravných sborů, těšíme se na Vás!

Aktualizováno (Úterý, 31 Srpen 2021 13:52)

 

Kalendář akcí

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Srpen 2013 13:56)