Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Letní sborový tábor Lhotsko 2024

Letní sborový tábor 2024

Místo konání: Lhotsko
Termín (Barvičky, Modrásci): 28. 7. - 4. 8. 2024
Termín (Puellae cantantes): 28. 7. - 8. 8. 2024

Cena:
3.800 Kč (7-denní pobyt pro přípravky)
5.800 (11-denní pobyt pro Puellae cantantes)

Nevratná záloha: 500 Kč společně s přihláškou
Datum splatnosti celé částky: 31. 5. 2024 na účet sboru 94-3513210277 / 0100

V první, společné části tábora proběhne celotáborová hra, ve druhé části workshop s Ditou Kosmákovou a příprava na mezinárodní soutěžní festival ve Španělsku.
NEZAPOMEŇTE NA SPACÁKY (MODRÁSCI A PC)
- potřebují ty z vás, které budou spát v chatkách

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE
- platné a hlavně aktuální (standardně platí 2 roky, ale pokud se změnil zdravotní stav, užívané léky atd., musí být potvrzení obnoveno)

VEZMĚTE SI SVOU OBLÍBENOU LAHVIČKU NA PITÍ
- hrnky přes den nebudou k dispozici, je to lákadlo pro vosy

Noty ke stažení - budou doplněny podle připavovaného repertoáru

Informace a dokumenty ke stažení - odkaz bude funkční po doplnění aktuálních dokumentů

Přihláška on-lineAktualizováno (Pondělí, 12 Únor 2024 00:27)

 

Přihláška do sboru

Přihláška do sboru pro školní rok 2023/2024

Aktualizováno (Středa, 13 Září 2023 05:28)

 

PC - aktuální informace

Dotazník k plánovanému zájezdu na sborovou soutěž ve Španělsku

JEŠTĚ STÁLE ČEKÁME NA ZBÝVAJÍCÍ ODPOVĚDI. PŘEDEM DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ, VELMI NÁM POMŮŽE.Aktuální noty ke stažení

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Středa, 06 Březen 2024 15:08)

 

Sborový řád

  1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
  2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
  3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
  4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
  5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
  6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
  7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
  8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
  9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 
Více článků...