Pampelišky

Sbormistr: Jindřiška Bohatová
Klavírní doprovod a asistence: Pavla Fišerová


Sbor nejmladších zpěvaček pro děti předškolního věku. Osvojují si základní pěvecké návyky, tancují, hrají na rytmické nástroje a získávají první zkušenosti na vánočních a jarních koncertech pro rodiče a vystoupeních pro děti z mateřských škol.