Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Aktuality

LETNÍ SBOROVÝ TÁBOR LHOTSKO 2021

Vážení rodiče, milé zpěvačky,

jako každý rok, i letos počítáme s konáním letního sborového tábora (soustředění) a věříme, že se uskuteční bez komplikací, jako tomu ostatně bylo i minulý rok. Protože nemáme možnost pravidelného osobního kontaktu, níže máte odkaz na on-line přihlášku - vyplní zákonný zástupce nebo plnoletá zpěvačka. Přihláška je považována za předběžnou až do okamžiku zaplacení zálohy. Zaplacení zálohy považujeme za vyjádření souhlasu s podmínkami a závazné potvrzení přihlášky. Přihlášku vyplňte do konce února 2021.

Termín konání tábora: 1. - 8. srpna 2021
Místo konání: Penzion Lhotsko

Přihlášením na akci vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami:

  • výše poplatku je 2 800 Kč, podle příslušných předpisů může na soustředění přispět zaměstnavatel, odborová organizace či sociální odbor MěÚ
  • v případě, že dítěti bude tábor hradit zaměstnavatel zákonného zástupce, potřebujeme objednávku od zaměstnavatele s fakturačními údaji a textem, který bude požadovat na faktuře (naskenovanou objednávku můžete zaslat elektronicky na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo po domluvě doneste osobně paní Daniele Vorlíčkové - tel. 777 129 709)

  • nevratná záloha v minimální výši 500 Kč musí být uhrazena nejpozději do 31. 5. 2021 (kvůli potvrzení přihlášky raději dříve), zbývající částka nejpozději do 30. 6. 2021 - vše převodem na účet, na pozdější úhrady nebude brán zřetel

  • v případě požadavku speciální diety může být celková cena vyšší - výši příplatku za zvláštní stravu stanovuje provozovatel individuálně podle typu diety

  • storno podmínky se řídí podmínkami ubytovatele: 45 - 21 dnů - 50%, 20 - 4 dny - 80%, 3 dny a méně - 100%

  • na účastníky tábora se vztahuje schválený řád a denní režim

  • pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí jsou možné pouze po dohodě s vedením soustředění, poplatek však nebude krácen – výjimka je onemocnění dítěte

  • při případném lékařském ošetření dítěte rodiče (zákonný zástupce) souhlasí s dodatečnou úhradou lékařských poplatků

  • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na soustředění, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

  • rodiče i dítě souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů ze společných táborových a sborových aktivit během akce a jejich archivací a případným zveřejněním v kronice a na webových / facebookových stránkách sboru za účelem prezentace a propagace sboru


Pokyny pro platbu převodem:

Číslo účtu: 94-3513210277/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol: 5555

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte + Lhotsko 2021


Podrobnější informace zde budou zveřejněny v dohledné době.

Aktualizováno (Pondělí, 08 Únor 2021 23:00)

 

Epidemiologická opatření

Vážení rodiče,

dle nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je od 5.10. do 18.10. 2020 vyhlášen zákaz zpěvu, rušení školních i mimoškolních kroužků. Bohužel jsme nuceni omezit po tuto dobu fungování dívčích sborů. V případě prodloužení momentálního stavu budeme hledat alternativní postupy, jak se s dětmi kontaktovat. Informace o příp. změnách naleznete na webové a facebookové stránce sboru.

Děkujeme za pochopení, mrzí nás tato odluka a už se těšíme na další zpívací zkoušky!

Vaši sbormistři

 

Vzpomínka na Vánoce 2017


Aktualizováno (Sobota, 25 Srpen 2018 15:08)